Resurse materiale

  RESURSE MATERIALE

 •  22 săli de clasă
 • 1 sala pentru activitati extracurriculare Club Milleniu
 •  1 sala festivă
 • 1 sala Consiliul Elevilor
 • 1 laborator de biologie-chimie
 • 1 laborator de fizică
 • 1 cabinet de TIC MATEMATICA
 • 1 cabinet de istorie
 • 1 laborator AEL
 • 1 sălă de sport realizată prin programul guvernamental
 • 1 sală profesorală
 • 3 săli de material didactic
 • birouri (secretariat, direcţiune, contabilitate)
 • 1 bibliotecă  cu 1 depozit carte si manuale, fond de carte :    18500 volume
 • 2 arhive
 • 1 magazie exterioară