concurs post PAZNIC

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE PAZNIC

Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- paznic-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 27 februarie, ora 10, la sediul unitatii

Proba de interviu:- data de 27 februarie, ora 14, la sediul unitatii

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • cetăţean român;
 • școală profesională/studii medii;
 • apt medical pentru postul de paznic;
 • fără antecedente penale;
 • atestat profesional conform Legii 333/2003;
 • experienţa în post similar constituie avantaj;

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directiunii
 2. b) copia actului de identitate, copie certificat de naştere;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diplome studii, atestat agent pază/ certificat calificare–agent pază);
 4. d) copie carnet muncă care atestă vechimea în muncă;
 5. e) cazierul judiciar în original;
 6. f) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit deMinisterul Sănătăţii, cu menţiunea „apt pentru postul de paznic”;
 7. g) curriculum vitae format europass;

Bibliografie :

 • Legea nr. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  23 februarie, la sediul unitatii

Date contact: aiancuturda@yahoo.com tel. 0264312058 –Informații suplimentare la sediul unității

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *