Monthly Archives: februarie 2017

Ziua porților deschise

Ziua porților deschise la Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Turda Elevii de la grădiniță, grupa mare și părinții acestora sunt așteptați la Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Turda, la Ziua Porților Deschise, în 1 martie 2017, între orele 8-18 pentru a le cunoaște pe doamnele învățătoare care le vor călăuzi pașii spre cunoaștere și pentru a vizita școala în care vor învăța. Rezultatele noastre ne recomandă:
 • 650 premii și mențiuni la olimpiade și concursuri -la nivel primar și gimnazial
 • Participarea la Olimpiade Naționale la matematică, limba română, fizică și geografie
 • Două note de 10, din 4 la nivel județean, la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a
 • Promovabilitatea la EN clasa a VIII-a: 100% la limba română, 87,17% la matematică
 
 1. PROGRAM SEMIINTERNAT, zilnic 12.00-16.30 -Sub supravegherea unui cadru didactic calificat
 2. GRATUIT câte o oră în plus pe zi la alegerea dvs. și a copiilor dvs.:
 3. Engleză/Spaniolă Atelierul emoțiilor pozitive!
 4. Decoperim planeta albastră! Experimentăm, ne jucăm!
 5.    Atelier de creație spirituală              
 6. Sport în colaborare cu Clubul Copiilor
 7.     Muzică/Desen
ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2017-2018 27 februarie – 16 martie 2017 ORAR: LUNI-VINE [...]

Ziua „porților deschise”-1 Martie 2017

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

[...]

criterii specifice de departajare

[...]

orar de înscriere

Orarul  unității  pentru  înscrierea în clasa pregătitoare: Luni - Vineri:      08:00 - 18:00 Sâmbătă :            09:00 - 13:00 [...]

documente necesare la înscriere

Documente necesare la înscriere 
 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie. (Nu se solicită cărțile de identitate de la ambii părinți, sunt suficiente actele unui singur părinte)
 • Certificatul de naștere a copilului în original și copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
 • Cererea tip care se completează pe loc, fie in unitate, fie online. Cererea se validează la unitatea de învățământ.
    [...]

metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

OMEN 3247 inscriere inv. primar [...]

lista străzilor care aparțin circumscripției școlare

Circumscripție-clasa-pregătitoare-2017 [...]

calendarul înscrierii în clasa pregătitoare

Calendarul-inscrierii-in-invatamantul-primar_2017-2018 (2) [...]

concurs post – ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE

ANUNT CONCURS PENTRU  POSTUL DE ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE   Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- îngrijitor curățenie -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.   Condiţii specifice de participare la concurs:
 1. cetăţenia română;
 2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. capacitate deplină de exerciţiu;
 4. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. condiţii de studii  sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs     (școala profesională/studii medii)
 6. fără antecedente penale.
  Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 10 martie, ora 9, la sediul unitatii Proba practică:- data de 10 martie, ora 12, la sediul unitatii Proba de interviu:- data de 10 martie, ora 14, la sediul unitatii Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 7 martie 2016, la sediul unitatii   Dosarul  de concurs  va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției de învățământ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor solicitate de inst [...]

concurs post PAZNIC

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE PAZNIC Scoala Gimnaziala “Avram Iancu”  cu sediul in: loc. Turda, str. Rapsodiei, nr. 1, jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea postului- paznic-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de 27 februarie, ora 10, la sediul unitatii Proba de interviu:- data de 27 februarie, ora 14, la sediul unitatii Condiţii specifice de participare la concurs:
 • cetăţean român;
 • școală profesională/studii medii;
 • apt medical pentru postul de paznic;
 • fără antecedente penale;
 • atestat profesional conform Legii 333/2003;
 • experienţa în post similar constituie avantaj;
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată directiunii
 2. b) copia actului de identitate, copie certificat de naştere;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diplome studii, atestat agent pază/ certificat calificare–agent pază);
 4. d) copie carnet muncă care atestă vechimea în muncă;
 5. e) cazierul judiciar în original;
 6. f) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit deMinisterul Sănătăţii, cu menţiunea „apt pentru postul de paznic”;
 7. g) curriculum vitae format europass;
Bibliografie :
 • Legea nr. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și p [...]