Category Archives: ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021

Lista elevi admiși în clasa pregătitoare

lista elevi admiși în clasa pregătitoare [...]

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar/Calendar înscriere

Calendar_inscriere_CP_febr_2021 METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._ [...]

Prezentarea școlii 2021

[...]

Anunț important privind înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierile pentru clasa pregătitoare se pot face online sau la sediul unității școlare până în data de 7 iulie. Pentru înscrierea la sediul unității de învățământ se vor prezenta documentele menționate mai jos, sau se vor transmite la unitatea de învățământ prin e-mail: aiancuturda@yahoo.com sau prin poștă la adresa: Școala Gimnazială ”Avram Iancu”,Str.Rapsodiei nr.1, Turda, cod poștal 401008: - Certificat de naștere copil; - Act de identitate părinți; - Evaluare CJRAE (dacă este cazul – pentru copiii care împlinesc 6 ani după data de 1 septembrie) - Sentința de divorț (dacă este cazul) - Anexa 3 – declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor din cerere (necesară doar la înscrierea online).
Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare. Pentru programarea înscrierii direct la școală, vă rugăm să sunați la următoarele numere de telefon: 0264/312058 sau la 0766261342. Validarea înscrierii copilului se va face prin tipărirea și semnarea cererii la sediul unității școlare sau prin mijloace electronice, după caz.
[...]

Calendarul înscrierii în învățământul primar

[...]

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Ordinul ministrului educației și cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Principalele modificări/completări vizează aspecte procedurale și de calendar, după cum urmează:

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa [...]

Calendar/orar pentru înscrierea elevilor în clasa pregătitoare

Orarul  unității  pentru  înscrierea în clasa pregătitoare:

Luni - Vineri:      08:00 - 18:00

Etapa 1: 4 martie 23 martie 2020

Etapa 2: 23 aprilie-30 aprilie 2020 

Nr. clase propuse- 3

[...]

Documente necesare la înscriere

Documente necesare la inscriere 
  • Cartea de indentitate a parintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, in original si copie. (Nu se solicita cartile de identitate de la ambii parintii, sunt suficiente actele unui singur parinte)
  • Certificatul de nastere a copilului in original si copie 
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc fie in unitate sau online (dupa  care trebuie validata la  unitatea respectiva
[...]

Circumscripție -Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Circumscriptie [...]

Criterii specifice

criterii specifice [...]