Monthly Archives: mai 2020

Ghid admitere liceu

Ghid Admitere liceu 2020 - ISJ Cluj [...]

Anunț important privind înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierile pentru clasa pregătitoare se pot face online sau la sediul unității școlare până în data de 7 iulie. Pentru înscrierea la sediul unității de învățământ se vor prezenta documentele menționate mai jos, sau se vor transmite la unitatea de învățământ prin e-mail: aiancuturda@yahoo.com sau prin poștă la adresa: Școala Gimnazială ”Avram Iancu”,Str.Rapsodiei nr.1, Turda, cod poștal 401008: - Certificat de naștere copil; - Act de identitate părinți; - Evaluare CJRAE (dacă este cazul – pentru copiii care împlinesc 6 ani după data de 1 septembrie) - Sentința de divorț (dacă este cazul) - Anexa 3 – declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor din cerere (necesară doar la înscrierea online).
Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare. Pentru programarea înscrierii direct la școală, vă rugăm să sunați la următoarele numere de telefon: 0264/312058 sau la 0766261342. Validarea înscrierii copilului se va face prin tipărirea și semnarea cererii la sediul unității școlare sau prin mijloace electronice, după caz.
[...]

Calendarul înscrierii în învățământul primar

[...]

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Ordinul ministrului educației și cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Principalele modificări/completări vizează aspecte procedurale și de calendar, după cum urmează:

1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până în  data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o transmită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare și cu o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Transmiterea documentelor la unitatea de învățământ se poate face  pe e-mail sau prin poștă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise.

2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși în clasa [...]